ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอให้นักเรียน ม.1-3 (ห้อง5ถึงห้อง10)  ลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม  2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป 


186629885_4104166012976551_1330464835737028455_n.jpg

กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

โปรดอ่านข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม

1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone หรือ Computer ได้

2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 2 กิจกรรม  โดยเลือก 1 กิจกรรม ต่อการเรียน 1 วัน 

3. ให้นักเรียนลง ทั้งวันจันทร์ และวันอังคาร โดยอ่านข้อมูลในแต่ละกิจกรรมให้เข้าใจ ก่อนลงทะเบียน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิธีการเข้าสู่ระบบลงทะเบียน

นักเรียนที่จะลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมให้ปฏิบัติดังนี้

 ****กิจกรรมวันจันทร์ ******

     รหัสผู้ใช้   :  รหัสคือ ตัวอักษร A (เอใหญ่)  ตามด้วย เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
     รหัสผ่าน   :  รหัสคือ ตัวอักษร A 
(เอใหญ่) ตามด้วย เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก 

ตัวอย่าง :
     ชื่อ         :  เด็กชายคนดี   ตั้งใจเรียน เลขประจำตัวนักเรียน คือ 12345
     รหัสผู้ใช้ :  A12345  (เลขต่อท้ายตัวอักษร A คือเลขประจำตัวนักเรียน 5หลัก )
     รหัสผ่าน :  A12345  (เลขต่อท้ายตัวอักษร A คือเลขประจำตัวนักเรียน 5หลัก )

******กิจกรรมวันอังคาร*****

     รหัสผู้ใช้   :  รหัสคือ ตัวอักษร B (บีใหญ่) ตามด้วย เลขประจำตัวนักเรียน หลัก                                     
     รหัสผ่าน   :  รหัสคือ ตัวอักษร B (บีใหญ่) ตามด้วย เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
 

ตัวอย่าง :
     ชื่อ         :  เด็กชายคนดี   ตั้งใจเรียน เลขประจำตัวนักเรียน คือ 12345
     รหัสผู้ใช้ :  B12345  (เลขต่อท้ายตัวอักษร B คือเลขประจำตัวนักเรียน 5หลัก )
     รหัสผ่าน :  B12345  (เลขต่อท้ายตัวอักษร B คือเลขประจำตัวนักเรียน 5หลัก )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------