ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ห้องเรียนปกติ)  ลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 22  พฤษภาคม  2566 เวลา 10.00 น. ถึง วันอังคารที่ 23   พฤษภาคม  2566    ทั้งนี้ระบบจะทำการปิด เวลา 09.00 น ของวันที่ 24  พฤษภาคม  2566


186629885_4104166012976551_1330464835737028455_n.jpg

กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โปรดอ่านข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone หรือ Computer ได้

2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 2 กิจกรรม  โดยเลือก 1 กิจกรรม ต่อการเรียน 1 วัน 

3. ให้นักเรียนลง ทั้งวันจันทร์ และวันอังคาร โดยอ่านข้อมูลในแต่ละกิจกรรมให้เข้าใจ ก่อนลงทะเบียน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิธีการเข้าสู่ระบบลงทะเบียน

นักเรียนที่จะลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมให้ปฏิบัติดังนี้

 ****กิจกรรมวันจันทร์ ******

     รหัสผู้ใช้   :  รหัสคือ ตัวอักษร A (เอใหญ่)  ตามด้วย เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
     รหัสผ่าน   :  รหัสคือ ตัวอักษร A 
(เอใหญ่) ตามด้วย เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก 

ตัวอย่าง :
     ชื่อ         :  เด็กชายคนดี   ตั้งใจเรียน เลขประจำตัวนักเรียน คือ 12345
     รหัสผู้ใช้ :  A12345  (เลขต่อท้ายตัวอักษร A คือเลขประจำตัวนักเรียน 5หลัก )
     รหัสผ่าน :  A12345  (เลขต่อท้ายตัวอักษร A คือเลขประจำตัวนักเรียน 5หลัก )

******กิจกรรมวันอังคาร*****

     รหัสผู้ใช้   :  รหัสคือ ตัวอักษร B (บีใหญ่) ตามด้วย เลขประจำตัวนักเรียน หลัก                                     
     รหัสผ่าน   :  รหัสคือ ตัวอักษร B (บีใหญ่) ตามด้วย เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
 

ตัวอย่าง :
     ชื่อ         :  เด็กชายคนดี   ตั้งใจเรียน เลขประจำตัวนักเรียน คือ 12345
     รหัสผู้ใช้ :  B12345  (เลขต่อท้ายตัวอักษร B คือเลขประจำตัวนักเรียน 5หลัก )
     รหัสผ่าน :  B12345  (เลขต่อท้ายตัวอักษร B คือเลขประจำตัวนักเรียน 5หลัก )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------